Projecten

S.E.V. (Support and Empowerment of the Vulnerable)
Als gevolg van de crisis zijn er duizenden mensen ontheemd. Het ergste van alles is dat sommige ontheemde kinderen om financiële redenen niet naar school kunnen gaan en
sommige tieners na het verlies van alle gezinsleden hun toevlucht nemen tot prostitutie als
hun enige middel om te overleven. Veel vrouwen zijn verkracht met zwangerschappen tot
gevolg. Anderen hebben hun man verloren en blijven achter met kinderen om voor te
zorgen. Deze pijnlijke realiteit roept ons op tot actie, aangezien deze crisis de basis lijkt te
leggen voor analfabetisme, ernstige armoede, slechte gezondheid. We zijn in september
2019 met dit project begonnen om 10 meisjes uit de prostitutie te redden en 30 kinderen
terug naar school te sturen met de hulp van de Zuster Felician. Dit pakt goed uit. We willen
enige hulpverlenen aan vrouwen met kinderen die ontheemd zijn geraakt. We willen
beginnen met 6 vrouwen met hun kinderen, en waarschijnlijk 12 kinderen. De vrouwen
zullen uit de omgeving worden gebracht waar ze zich momenteel bevinden, naar een
opvangcentrum, zullen medische hulp en counseling krijgen, waarna ze zullen worden
geholpen om een vak te leren of een klein bedrijfje te starten gedurende een programma
van 12 maanden. Daarna hopen we dat de meisjes in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. We zullen ook voor hun kinderen zorgen of ze naar school sturen als ze de
schoolleeftijd hebben bereikt. Wij geloven dat het beter is om de vrouwen te helpen voor zichzelf te zorgen dan om sporadische hulp te behouden. We zijn van plan om voor hen een huis te huren en samen met de 6 vrouwen een microfinanciering te runnen en toezicht te houden. We zullen hun klein kapitaal aanbieden in de vorm van leningen met een lage rente van 25 frs per 1000 frs per maand en rekeningen openen waarop zij hun opbrengsten zullen sparen. We zijn van plan hen een jaar lang onderdak en basisbehoeften te bieden, waarin ze hun kapitaal zullen opbouwen, genezen en emotionele en zakelijke managementvaardigheden ontvangen. Elk jaar hebben we hopelijk een andere groep.

SAFRAHOST
Dit project zet zich in voor versterking van 17 jonge afgestudeerden van het St. Francis Home for Skills. Gedurende hun opleiding zijn de studenten management en bedrijfsvaardigheden bijgebracht. De afgestudeerden ontvangen na afronding van hun studie een startkapitaal om gereedschappen te kunnen kopen en hun eigen bedrijf op te richten. Deze lening en de bijbehorende rente dient verspreid over drie jaar terugbetaald te worden. Het project is in 2017 zo succesvol dat alle begunstigden de lening binnen één jaar hebben terugbetaald. De jonge ondernemers zijn zeer dankbaar voor de hulp die zij hebben gekregen. Hierdoor kunnen zij zichzelf en hun familie onderhouden. Het project zal worden voortgezet met nieuwe afgestudeerden. De monitoringsactiviteiten van de oud-studenten blijft gehandhaafd zodat de projectimpact geborgd blijft.

Caritas
In Kameroen wordt de Caritas verzorgd door Monica Tanyi. Monica was oorspronkelijk onderwijzeres en later maatschappelijk werkster bij en olieraffinaderij in Limbe. Ze is nu met pensioen.

In iedere parochie leeft het idee dat vooral mensen in nood niet aan hun lot worden overgelaten, maar geholpen worden op verschillende manieren. In Limbe heeft Pater Jan Molenaar ook een vast onderdeel gemaakt van de parochie leden. Nadat Pater Jan in Nederland is terugkomen, heeft de Stichting dat voortgezet, vooral in Limbe, waar ze woont, maar het is niet perse plaatsgebonden.

De Stichting Pater Jan Molenaar en Pater Jan Molenaar privé hebben Monica Tanyi, in het kader van Caritas, geldelijk ondersteund. Monica is al jaren degene die de armen bezoekt, hun problemen in kaart brengt en middels opvang en gelden datgene doet wat nodig is. Ze heeft het volledige vertrouwen van Pater Jan Molenaar én het Stichtingsbestuur.

Wat nodig is kan heel divers zijn: medicijnen kopen, betalen voor een ziekenhuisopname of operatie, eten koken voor iemand die niemand heeft,  soms het laatste beetje schoolgeld betalen dat ontbreekt. Het is een soort microkrediet (meestal niet terug te betalen) om vrouwen te helpen een naaimachine te kopen en dan uniformen te maken en zo de kost te verdienen. Dit zorgt voor een structurele oplossing en dit komt de zelfredzaamheid van de vrouwen tegemoet. Of gewoon om marktspullen te kopen en dan met winst te verkopen voor eigen onderhoud, gehandicapten helpen met een rolstoel of reparatie ervan, een lekkend dak repareren enzovoort… Dus soms kunnen er verschillen wat betreft de kosten ervan groot zijn per jaar.

Monica legt elk jaar middels een verslag verantwoording af van alle besteden gelden.

Groepsbijeenkomst met gehandicapten

Ondersteuning kinderen in Akwaya door de Zusters Franciscanessen
In één van de meest rurale en arme regio’s in Zuidwest Kameroen ligt het dorpje Akwaya. De financiële nood is daar zo hoog dat de kinderen thuis worden gehouden om mee te helpen op het land en er is geen geld om ze naar school te laten gaan. Ook daardoor vinden er nog steeds kind huwelijken plaats met jonge meisjes. Om uit die vicieuze cirkel te komen betaalt de Stichting vanaf 2015 voor 41 kinderen de schoolfees, uniformen en boeken. Vanaf 2016 komen daar nog circa 15 meisjes bij, die daardoor naar de middelbare school kunnen gaan. Daarmee leren zij een vak waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien (zelfredzaam).

Naar school of in huishouden werken (6)

Ondersteuning kinderen in Buea/Kumba door de Zusters St. Therese
In de dichtbevolkte regio van Buea leven nog steeds veel kinderen zonder ouders. Deze kinderen worden opgevangen door familie maar het ontbreekt ook daar dan vaak aan geld voor schoolfees. De Stichting ondersteunt ook de kinderen in deze regio via de Zr van St. Therese. Momenteel worden hier ruim dertig kinderen financieel ondersteund.

Farming

Micro Financiering in Kumbo
De beste ondersteuning is ondersteuning waarbij de mensen van Kameroen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom zijn we in 2014 begonnen met een project, aangevraagd door DFLO. Het Social Welfare Department van de Bisschop van Kumbo. Dit team van mensen begeleidt diverse projecten in het bisdom waaronder groepen. Voor deze groepen, voornamelijk vrouwen, heeft onze Stichting een fonds opgezet samen met Cordaid van 30.000 euro. Vanuit dit fonds zijn er kleine leningen verstrekt variërend van 250 euro tot 1000 euro aan groepen vrouwen, een aantal mannen groepen, een aantal gemengde groepen en een aantal individuele leners.

Eind 2015 zijn er in totaal 35 groepen actief van gemiddeld zo’n 25 personen. Daarmee bedienen we dus zo’n 875 gezinnen. Gedurende het eerste jaar is iedereen in staat gebleken de maandelijkse rente te betalen. En ook de afbetaling van de eerste termijn van 20% is door iedereen gerealiseerd. Van deze afbetaling worden nu weer nieuwe groepen benaderd om nieuwe leningen uit te zetten. De betaalde rente wordt gebruikt om de kosten te dekken van groepstrainingen, bezoeken van de groepen in het veld en administratie. De commerciële activiteiten van de groepen variëren van in- en /verkoopacties, agrarische activiteiten en detailhandel. Naast individuele winst van de deelnemers wordt er uit de winst van de groepen een aantal weeskinderen in de gemeenschap ondersteund met het betalen van schoolfee’s.  Door deze opzet kan dit project oneindig doordraaien in deze regio.

Jessica Kini Projectcoordinator van MF Project

Waterproject op de Universiteit van Buea
In de regio van Buea is er structureel te kort aan drinkwater. Dat is de reden dat de Universiteit van Buea in de persoon van zuster Mary Kombe, één van de zusters van St Therese, Kumba, ons benaderde voor ondersteuning bij het slaan van een nieuwe waterput. Op onze suggestie zijn ze momenteel bezig om dit waterproject uit te werken als een inkomen genererende activiteit voor de Universiteit. Naast technische ondersteuning voor het aanleggen van een waterzuivering systeem geven we nu ook ondersteuning bij het uitwerken van een businessplan en verzorgen we de financiering in de vorm van een lening. In de loop van 2016 moet dit project gerealiseerd gaan worden.

Sr Mary op de Universiteit in Buea

Microkrediet voor Baseng en Limbe
Baseng is een ander dorp in Kameroen dat in de ‘bush’ ligt, moeilijk toegankelijk met name in het regenseizoen. De zusters van St. Therese, Kumba, runnen daar een kraam- en gewone kliniek. Armoede is groot. Er is begonnen met een microkrediet plan voor vrouwen, maar in overleg met de zusters is het even on-hold gezet.

Hetzelfde geldt voor een vrouwengroep onder leiding van madam Monica Tanyi in Limbe. Zie project Caritas.

Prijswinnende groep met beste resultaat