Kameroen

Kameroen is een Afrikaans land waar 19,5 miljoen mensen leven. Met een oppervlakte van 475.650 km2, is het land ruim elf keer zo groot als Nederland.

In Kameroen is de denk- en werkwijze anders dan in de Westerse wereld. De familieband en zorg voor elkaar is heel groot en dat is fantastisch. Daardoor overleven er veel mensen.

In Kameroen is het percentage mensen dat als gevolg van AIDS overlijdt hoog. Dit leidt tot een stijging van het aantal weeskinderen.

Kameroen