Giften

Maak een kansrijke toekomst mede mogelijk! Op deze wijze kunt u de kansarme kinderen in Kameroen ondersteunen en hun zelfredzaamheid verhogen:

• door een eenmalige financiële donatie aan Stichting Pater Jan Molenaar òf
• door een terugkerende gift via een automatische overschrijving

Rekeningnummer NL77RABO0386905576

Giften aan Stichting Pater Jan Molenaar, eventueel in samenhang met andere giften, zijn aftrekbaar voor de belasting voorzover zij meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen tot maximaal 10%.

Hartelijk dank voor uw gift!

Naar school of op het land werken (3)