Home

Pater Jan Molenaar
Al op zijn tiende wist de in Heerhugowaard geboren Jan wat zijn doel in het leven was… Missionaris worden. Als assistent begon zijn missiewerk in 1960 in Congo.
Door binnenlandse onrusten vluchtte hij in 1964 naar Kameroen, bisdom Buea.

Begin jaren negentig werd hij diep getroffen door de situatie van een Kameroens jongensweeshuis in Buea. Het begin van zijn latere levenswerk:

Het financieel mogelijk maken dat kansarme kinderen een opvoeding en scholing genieten om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Doktor of tandarts